Pracownia Psychologiczna
Małgorzaty Klamann
psycholog online

Regulamin organizacyjny w specjalistycznej praktyce psychologicznej Pracowni Psychologicznej Małgorzaty Klamann

§ 1

Podmiot usługowy działa pod nazwą Pracownia Psychologiczna Małgorzata Klamann.

 

§ 2

Cel i zadania Podmiotu

 1. Prowadzenie konsultacji z zakresu psychologii i psychoterapii.
 2. Sporządzanie opinii psychologicznych oraz wydawanie zaświadczeń.

 

§ 3

Rodzaj działalności

 1. Konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne.

 

§ 4

Zakres udzielanych świadczeń

 1. Badania diagnostyczne.
 2. Świadczenia psychologiczne.
 3. Działania edukacyjno – konsultacyjne.
 4. Wydawanie zaświadczeń i opinii dotyczących stanu zdrowia psychicznego.

 

§ 5

Dane kontaktowe

 1. Numer telefonu – 692-133-061.
 2. Adres mailowy: [email protected]

 

§ 6

Organizacja procesu udzielania konsultacji psychologicznych

 1. Zapisywanie się na konsultacje psychologiczne jest możliwe za pomocą:
  maila, telefonu lub portalu Znany lekarz .
 2. Do zapisania Pacjenta niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu mailowego.
 1. Rodzaj wizyt oraz ich czas trwania jest wyszczególniony na stronie .
 2. Opłaty za wizytę odbywają się w formie przedpłaty w postaci przelewu bankowego lub portalu PayPal – szczegóły w linku .
 3. Psycholog ma zarezerwowany czas wyłącznie dla jednego Pacjenta w konkretnym terminie. Spóźnianie się, czyli przybycie Pacjenta po ustalonej godzinie, skutkuje skróceniem czasu wizyty. Wizyta kończy się o wcześniej wyznaczonej godzinie.

§ 7

Potwierdzanie i odwoływanie wizyt

 1. Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę pomiędzy Pacjentem a Psychologiem.
 2. Pacjent na 24 godziny przed wizytą wysyła potwierdzenie przedpłaty na adres mailowy [email protected] .
 3. Pacjent ma możliwość odwołania wizyty lub przesunięcia jej terminu na
  24 godziny przed wyznaczonym terminem. Po upływie tego czasu wpłacona kwota nie ulega zwrotowi.
 4. Wizyty przypadające po dniu wolnym od pracy, należny odwołać w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy. Sobota traktowana jest jako dzień wolny od pracy.
 5. W przypadku rezygnacji z konsultacji psychologicznych wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.